Kanskje kommer staten med tilbud om å kjøpe hele gårder

Forsvarsdepartementet skriver i et brevat det kan bli aktuelt å kjøpe ikke bare boligene på gårdseiendommer i rød støysone, men hele eiendommene.

Kanskje vil Forsvarsbygg og staten tilby å kjøpe hele gårdseiendommer som del av støyoppgjøret, ikke bare boligene på gårdstun og tomtene under husene, men også jorder og driftsbygninger. Illustrasjonsbilde av jorder nord for Ørland flystasjon.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

«Dersom det viser seg at fradeling av tomteareal under den vernede boligen ikke lar seg gjennomføre, vil et tilbud om kjøp av hele landbrukseiendommen være et aktuelt alternativ som oppfyller reguleringsplanbestemmelsene knyttet til støy», skriver Forsvarsdepartementet i et brev til de støyberørtes advokater.