Fant minst 13 langhus tilbake til Romerrikets tid

NTNU vitenskapsmuseet har ferdigstilt sin endelige rapport etter de arkeologiske utgravingene på Ørland flystasjon. De har funnet minst 13 langhus fra middelalderen og tilbake til det Eldre Romerrikets tid.

Bilde fra deler av utgravingene på flystasjonsområdet.  Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

Pluss

En av forutsetningene for å bygge Norges nye kampflybase på Ørlandet, var krav om storstilte arkeologiske utgravinger for å sikre at kulturminner ikke går tapt for all ettertid under anleggsarbeidet.