Håper å ha barnehagetomt klar innen få uker

Den nye barnehagen som er planlagt i Vanvikan mangler tomt. Ulike alternativer har blitt foreslått og nå kan det tyde på at en løsning snart er nær.

Nærhet til sentrum er et av kriteriene som blir sett på når tomt for ny barnehage i Vanvikan skal bestemmes.  Foto: Arkivbilde

Pluss

Det har i lengre tid vært behov for ny barnehage i Vanvikan. Før jul ble det satt en styringsgruppe som skulle peke på hvilken tomt man skal bygge den planlagte barnehagen på. Ordfører Steinar Saghaug (H) i Indre Fosen kommune forteller at styringsgruppa for ny barnehage i Vanvikan til nå har hatt to møter. Gruppa har ifølge ordføreren kommet frem til at det er tre tomter som utkrystalliserer seg, og som gruppa vil studere nøyere.