- I dag skal jeg opp på fjellet og kjøre ved. Så får jeg tenke på noe annet i et lite øyeblikk.

Reindriftsbruker Arvid Jåma sier han feirer samefolkets dag 6. februar med stor bismak, og skal på fjellet for å kjøre ved for å tenke på noe annet enn vindkraftutbyggingen i vinterbeiteområdene.

Arvid Jåma (nummer to fra venstre) hører interessert på et fordrag om internasjonal rett vedrørende urfolks rettigheter i Trondheim ved en tidligere anledning. Arkivbilde.  Foto: Snorre Berg

Pluss

- Jeg feirer dagen i dag med en veldig stor bismak. Jeg har sagt mye om vindkraftutbyggingen på Storheia før. Det jeg har lyst til å snakke om i dag er den arrogansen vi som urfolk ofte opplever, og har opplevd i forbindelse med utredningen av inngrep i våre reindriftsområder i løpet av de siste tiårene, sier Arvid Jåma rett etter at Fosna-Folket har gratulert ham med dagen på samefolkets dag 6. februar.