- Helt uaktuelt å flytte bensinstasjonen

31. januar gikk fristen for å komme med innspill til kommunedelplan Vanvikan ut. En rekke ulike innspill er kommet.

Georg Harald Coucheron med kona Vigdis.  Foto: Vigdis Schei/arkiv

Pluss

Et av dem er fra bensinstasjonen i Vanvikan.