Dagens fosning:

- De går langt utover stillingsbeskrivelsene sine i jobben de gjør og omsorgen de har

Theresa Lyng-Jørgensen sier spesialpedagogikk-teamet på Vanvikan skole virkelig fortjener skryt.

Theresa Lyng-Jørgensen  Foto: privat

Pluss

Navn: Theresa Lyng-Jørgensen