- Har ikke attraktive nok boligtomter

Arealsjef Siri Vannebo orienterte formannskapspolitikerne i Indre Fosen om arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner i siste formannskapsmøte.

Det er i tilknytning til Rissa sentrum det etterlyses boligtomter.  Foto: Sigrun Overland/arkiv

Pluss

Temaet for dette formannskapsmøtet var drøfting rundt bolyst og befolkningsutvikling. Befolkningsvekst er hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i både Leksvik og Rissa kommuner tidligere.