- Flere av innbyggerne opplever nå direkte utpressing fra Forsvarsbygg

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) reagerer kraftig på at Forsvarbygg onsdag ettermiddag inngikk avtaler med fire støyberørte gårdbrukere om innløsning. Han mener gårdbrukerne ble tvunget til å velge mellom en kontrakt de ikke vet hva innebærer, eller å miste muligheten til å få erstatning for eiendommen sin. Det er ikke Forsvarsbygg enige i.

Ørlandet sett fra Kopparn.   Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

«Flere av innbyggerne på Ørlandet opplever nå direkte utpressing fra Forsvarsbygg. De ble i dag tvunget til å velge mellom en kontrakt de ikke vet hva innebærer – eller å miste muligheten til å få erstatning for eiendommen sin. Fire familier ble i dag tvunget til å akseptere et tilbud fra Forsvarsbygg hvor flere spørsmål knyttet til kontrakten ikke er besvart fra Forsvarsbyggs side. Flere har heller ikke fått oversendt en endelig kontrakt fra staten», skriver Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) i en epost til Fosna-Folket.