- Vi er kanskje den eneste lovlige aktiviteten på Fosen som er eid av russere

På Fosenmøtet 2018 fortalte daglig leder Knut Jørund Olden i Olden oppdrettsanlegg AS om hvordan det har vært å være i russisk eie i litt over et år.

Daglig leder Kurt Jørund Olden i Olden oppdretts-anlegg i Lysøysund i Bjugn kommune inne i settefiskanlegget høsten 2017 like etter at selskapet gikk fra lokalt til russisk eierskap.  Foto: Alexander Killingberg

Pluss

- Vi er kanskje den eneste lovlige aktiviteten på Fosen som er russiskeid. Det er litt spesielt å ha russiske eiere. Det er Russlands største oppdrettsselskap, Russian Aquaculture, som Olden oppdrettsanlegg nå. De kjøper all laksesmolten vi produserer. Det gir en trygghet vi ikke har hatt tidligere, sier daglig leder Kurt Jørund Olden i Olden oppdrettsanlegg til bedriftsledere fra hele Fosen.