Én minister sier man må vurdere omregulering. En annen minister tviler på at det vil løse problemet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarte at Ørland kommune måtte vurdere omregulering av Ørland flystasjon for å få til sitt ønskede utfall av støyoppgjøret på gårdstun. Nå svarer kommunalminister Monica Mæland at hun er i tvil om ny regulering vil løse problemet.

Kommunal- og moderniseringsmniister Monica Mæland (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) snakket sammen om F-35 på den storstilte velkomstmarkeringen på Ørlandet 10. november 2017. Stortingsrepresentant Kirsti Lertriø mener de sammen kunne løst situasjonen for de støyberørte gårdbrukerne om de ville.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

«Dersom Ørland kommune nå mener at de vedtatte reguleringsbestemmelsene ikke balanserer de totale samfunnsmessige interessene på en god nok måte, kan kommunen som planmyndighet foreslå igangsetting av nye reguleringsplanprosesser.» svarte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) når hun stilte spørsmål om hvilket mandat Forsvarsbygg har fått for støyoppgjøret på gårdene i den røde støysonen rundt Ørland flystasjon.