Så mange hundre arbeidsplasser skaper sjømatnæringen på Fosen

Onsdag presenterte BDO en ringvirkningsanalyse for hvor mange arbeidsplasser fiskeri og havbruket i Fosen-kommunene skaper. Det var del av årets Fosenmøte.

Onsdag presenterte BDO en ringvirknigsanalyse for hvor mange arbeidsplasser fiskeri og havbruket i Fosen-kommunene skaper. Her oppdrettsmerdene ved Tarva i Bjugn.  Foto: Siri Wold

Pluss

- Dette er en teoretisk beregning basert på nasjonale- og fylkestall. De er trukket ned på regionsnivå. Etter de nasjonale tallene, skaper et årsverk som helårsfisker 2,14 ytterligere årsverk i snitt. Ett årsverk i havbruket står i snitt for 3,3 ytterligere årsverk totalt fordelt på leverandører. Det er ringvirkningene, sier Kristian Henriksen som jobber i BDO og er daglig leder i NCE aquatech cluster.