- Vi føler at vi blir hørt, men det er mer å hente

Nyvalgt leder for andre året i Indre Fosen Ungdomsråd, Hanne Aune (18), er svært engasjert i saker som har med ungdommene i kommunen å gjøre.

Indre Fosen Ungdomsråd med leder Hanne Aune i front.  Foto: privat

Pluss

- Vi ønsker at politikerne tar mer kontakt med oss. Vi føler at vi blir hørt, men det er enda mer å hente, sier den nyvalgte lederen.