Her vil de ha minst 40 boligtomter

Det er behov for flere sentrumsnære tomter i Rissa. Nå lanserer Ap at Høgåsmyra, øverst i Årnseth, bør være et godt alternativ.

Her bør det kunne bli over 40 boligtomter mener Kimo, Vang og Dybdahl.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Petter Harald Kimo har på vegne av Indre Fosen Arbeiderparti rettet en interpellasjon til ordfører Steinar Saghaug (H) foran neste kommunestyremøte der han påpeker at Høgåsmyra allerede er avsatt til boligformål, og kan være et aktuelt område for å få byggeklare tomter raskt.