Fylkestinget ber om avklaring: - Fantastisk bra vedtak

Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune vedtok i sitt siste møte å be både departement og minister om å komme med avklaringer rundt gårdsdrift i rød støysone rundt Ørland flystasjon.

Fra møtet i koordineringsutvalget for utvikling i støysonene (KOU). Der ble fylkestingets vedtak om støyoppgjøret for våningshus godt mottatt.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Det er ekstremt viktig at fylkestinget tar opp denne saken. Det er et godt vedtak de har fattet. Vi skal behandle klagen fra Forsvarsbygg på fradeling på gårdstun. Den saken må gå gjennom kommunestyret. Det kommer signaler om invitasjon til et felles politisk møte om gårdsdrift i rød støysone. Det har vi etterspurt i mer enn et år, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) til koordineringsutvalget for utvikling i støysonen (KOU).