- Vi er tidlig på. Meieriparken skal være hyggelig å leke i.

Ørland kommune har sendt ut meldinger til alle foreldre i kommunen om Meieriparken etter bekymring blant foreldre på Brekstad. Så langt har ingen meldt inn lignende forhold.

Farah Mohamed (t.h.) har ofte med seg sønnene Zain Swid (t.v.) og Jouel Swid for å leke i Meieriparken. Mohamed sier det stort sett går veldig greit å bo med Meieriparken som nærmeste nabo.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Vi tar dette på alvor. Det skal være et positivt aktivitetsnivå i Meieriparken. Vi er tidlig på. Meieriparken skal være hyggelig å leke i. Om alle tar litt ekstra ansvar, skal parken fortsette å være et hyggelig sted for barn og unge i alle aldre, sier oppvekstsjef Odd-Erik Røstad i Ørland kommune.