- Jeg reagerer litt på at kommunene gir uttalelser der de sier de er imot

Sosialistisk venstreparti i både Ørland og Bjugn ønsker det marine verneområdet i Bjugn og Ørland velkommen. De håper også at Stor-tinget støtter SV sine forslag om ny regulering for oppdrettsnæringen.
Pluss

- Vi er veldig positive til den marine verneplanen. Jeg reagerer litt på at kommunene gir uttalelser der de sier de er imot. Mange i kommunene, i alle fall blant våre velgere sier at vi må ta vare på den kysten vi har, sier Øyvind Næss i Ørland Sv.