Støysaken

Vurderer å anke kommunestyrets enstemmige vedtak

Kommunestyret i Ørland vedtok enstemmig at de ikke gir dispensasjon til å fradele tomten under et innløst våningshus som i den røde støysonen som ikke skal rives. Forsvarsbygg må bestemme om de anker saken videre innen 23. september.

Jordbrukslandskapet sør for Ørland flystasjon sett fra toppen av Gartkvika en septemberkveld.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Vi har hatt samtaler med eierne på 17 av de 33 gårdsbrukene i den røde støysonen som del av den første forhandlingsrunden. Der sendte vi ut 17 tilbud på innløsning før sommeren. Eierne har fått noen måneder på å vurdere om de er interessert i å gå videre, eller om de heller vil få støytiltak utført på boligene sine, sier Carl Oscar Pedersen som er plan- og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.