Skoleutbygging på vent

Eiendomsskatt, strukturendring, eller mindre investeringer? Det er valget politikerne i Indre Fosen kommune må ta i løpet av høsten etter investeringene de har vedtatt. I morgendagens kommunestyremøte legger rådmann og økonomisjef fram sine alternativer og hvilke konsekvenser det vil få.

Økonomisjef Ørjan Dahl og rådmann Vigdis Bolås.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Det siste året gikk regnskapet for Rissa og Leksvik kommune i null.