Fikk ekstra millionbevilgning

Arkeologiske funn på Fosen: - Oppsiktsvekkende

Forsvarsbygg måtte bekoste arkeologiske utgravninger på Brekstad gård vestre for 1,5 millioner kroner for å dokumentere de kulturhistoriske verdiene før det bygges forsvarsboliger på tomta. Men funnene var så spennende at Riksantikvaren besluttet ekstrabevilgning på 1,2 millioner til.

Denne store nedgravingen midt på feltet på Brekstad gård vestre, over veien fra det distriktsmedisinske senteret er tolket som en gjenfylt brønn, forteller Geir Grønnesby.  Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Pluss

- Fylkeskommunen gjorde en registrering der de gravde sjakter for mange år siden. Det dannet utgangspunktet for budsjettet for arkeologiske utgravninger på Brekstad gård vestre. De fant for det meste kokegroper. Under selve utgravingsarbeidet før ferien, fant vi også eldre dyrkingslag som vanligvis er fra eldre jernalder, og også tre store groper som vi kaller avfallsgroper, sier Prosjektleder for utgravingene, Geir Grønnesby som er ansatt ved NTNU vitenskapsmuseet.