Bru er første prioritet for Indre Fosen

Indre Fosen kommune har kommet med sine innspill til fylket på hva som bør prioriteres innen samferdsel i kommunen.

Bru står først på prioriteringslista. Liv Darell er fornøyd med at vegen mellom Lerstad og Kråkmo (på bildet) er satt opp som nummer to. 

Pluss

Det er formannskapet som har hatt saken oppe til diskusjon og blitt enige om prioriteringen til «Delstrategi veg» og «Handlingsplan veg 2019-2022».