Avviser at museum var utleid

Stjørna heimbygdslag og Museet Kystens Arv har i vår vært i kontakt med Indre Fosen kommune etter at de har fått høre at husmannsplassen Tobakksvika på Våknøya er leid ut til en privatperson.

Nordenden av Våknøya  Foto: arkiv

Pluss

«Hvis dette er tilfelle, ber vi om dokumentasjon på hvordan denne utleien er kommet i stand og hva som er innholdet i leieavtalen» skriver Eilert Bjørkvik på vegne av heimbygdslaget. Heimbygdslaget mener det er uhørt at en museum skal leies ut til private.