Dette sier Fylkesmannen om kjøpesenter-planene

Mener det er svært viktig at arealene i Seterfjæra i Botngård utnyttes på en klok måte.

Det er ved Seterfjæra i Botngård at Fosensenteret skal bygges. Eksisterende fylling utvides i forbindelse med planene.   Foto: Ina Marie Haugen

Pluss

I begynnelsen av mai i år varslet Rambøll AS, på vegne av det kommunale foretaket Kopparn Utvikling AS, om oppstart av reguleringsplanarbeid for Seterfjæra i Botngård.