Kan slå sammen tingrettene i dag

I sitt saksframlegg for styremøtet i Domstoladminitrasjonen mandag og tirsdag denne uka, innstiller saksbehandlerne på å slå sammen Fosen tingrett og Sør Trøndelag tingrett.

Tirsdag kan Fosen tingrett få felles ledelse med Sør Trøndelag tingrett. Domstoladministrasjonen (DA) innstiller på sammenslåing.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

«Direktøren legger fram forslag om at styret skal vedta fast felles ledelse for Fosen tingrett og SørTrøndelag tingrett. Etter en helhetsvurdering, der fordeler og ulemper er nøye vurdert i denne konkrete situasjonen, konkluderer direktøren med å foreslå at det etableres fast felles ledelse for disse to domstolene», heter det i sammendraget i saksframlegget til styremøtet i Domstoladministrasjonen.