Kommuneøkonomi på Fosen

Ny-rådmannen vil innføre lånestopp

Emil Raaen skriver i sitt saksframlegg for økonomiplanleggingen i dagens Ørland og Bjugn kommuner at dagens to kommuner ikke bør få ta opp lån hver for seg.

Ny-rådmannen i en sammenslått Ørland kommune fra 2020, Emil Raaen, foreslår at dagens Ørland og Bjugn i praksis pålegger seg selv lånestopp hver for seg. Her fra fellesnemndsmøtet i slutten av mai.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

«Ingen av kommunene bør ensidig kunne øke den nye kommunens totale langsiktige gjeld og gjeldsforpliktelser ut over opprinnelige budsjett i 2018», skriver Emil Raaen i sin tilrådning til politikerne i Ørland og Bjugn. Saksframlegget fortsetter: