- Dette er en lokal demonstrasjon som utfordrer hele samfunnet

Professor Andreas Føllesdal sier demonstrasjoner med bruk av sivil ulydighet utfordrer våre oppfatninger om hvorvidt landets lovverk samsvarer med verdiene vi mener samfunnet vårt skal ha.

Tirsdag morgen sperret samiske interesseorganisasjoner og naturvernorganisasjoner adkomstveien til Storheia vindpark. Politiet grep inn og stanset aksjonen. Professor Andreas Føllesdal sier sivil ulydighet utfordrer oss alle til å vurdere om landets lover samsvarer med verdiene vi ønsker at samfunnet skal ha.  Foto: Terje Dybvik

Pluss

- Sivil ulydighet kjennetegnes av at man demonstrerer på ulovlig, men ikke-voldelig vis. For de som benytter seg av sivil ulydighet, er det kanskje en siste utvei før man gir opp samfunnet og vurderer andre grep. Når vindkraftutbyggingen møter motstand fra samer som urfolk, utfordrer det oss som nordmenn i hele riket. Sivil ulydighet kan ofte forstås nettopp som en oppfordring om en debatt i det offentlige rom. Hva er vårt verdigrunnlag som samfunn? Er kravet til samene og naturvernere på Fosen rimelige, og har prosessen respektert alles interesser nok, spør Andreas Føllesdal, professor i politisk filosofi ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.