Vannledning til øysamfunn:

Fylkesmannen positiv til drikkevann

Landbruksavdelingen i fylkesmannen i Trøndelag er positiv til å bruke midler fra ordningen for utvalgte kulturlandskap til å delfinansiere drikkevann til Tarva på årets budsjett.

F.v: Grunneiere Ann Jorun Grøttan og Ole Johnny Barseth, Laila Marie Sorte, i fylkesmannen, Berit Andresen fra landbrukskontoret Ørland/Bjugn og Anders Mona i fylkesmannen på befaring sist uke.  Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Pluss

- Fortsatt beitedrift på Tarva er det viktigste tiltak for å ta vare på kulturlandskapet i framtida. I den forbindelse ble behovet for å sikre reint drikkevatn på Tarva pekt ut som et svært viktig tiltak, sier seniorrådgiver Eva Dybwad Alstad i landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Trøndelag.