Frykter totalstenging av vei: — Helt håpløst

Finn Olav Odde (Sp) reagerer kraftig på at det utredes en totalstenging av E39 mellom Orkanger og Klett. — Mye av næringstrafikken vår er avhengig av den veien, sier han.

Finn Olav Odde (Sp) mener det vil være praktisk umulig å stenge E39 mellom Orkanger og Klett. Han er bekymret for hvordan lokalt næringsliv på Ørland eventuelt vil rammes.   Foto: Arkiv

Pluss

I forbindelse med utbedring av tunnelene på E39 mellom Orkanger og Klett har vegdirektøren bedt Statens vegvesen om å utrede hvilke kostnader en eventuell totalstenging av strekningen vil få. Arbeidet vil pågå ut 2018.