Ønsker å bytte boligområde på 148 dekar med et tilsvarende

Storfosna gods ønsker å bytte et landbruksområde regulert til boligformål ved selve godset med boligregulering for et tilsvarende område på Fosenfjellet.

Storfosna Gods ønsker å bytte dagens boligfelt, som ligger omtrent i den gule ringen med et like stort boligareal innenfor området markert i rødt på Fosenfjellet. Tunnel til fastlandet er et viktig moment i planene.  Foto: CNES/Airbus, DigitalGlobe, Landsat-Copernicus, Google 2018.

Pluss

- I kommuneplanen er et landbruksområde på Storfosna gods regulert som boligfelt. Ønsket er å regulere et tilsvarende område på Fosenfjellet for boliger og regulere dagens boligområde til landbruks- natur- og friluftsformål (LNFR-formål), sier Berit Moen, som er prosjektansvarlig for reguleringsarbeidet i Kystplan as.