Brukte 1,8 milliarder på kampflybasen

Nå har Forsvarsbygg gjort opp status for 2017. De brukte 1,278 milliarder kroner på nye kampfly med baseløsning og 522 millioner kroner på fornyelse og andre bygg.

i fjor høst markerte Forsvarsbygg at alt var klart for F-35 landing inne i en av dokkene i vedlikeholdsbygget. Forsvarsbygg brukte 1,8 milliarder kroner på kampflyprosjektet og oppgraderinger på Ørland flystasjon i 2017. Her ser vi Forsvarsbyggs direktør Thorbjørn Thoresen på vei til snorklipping sammen med daværende forsvarsminister, nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Prosjektet går veldig bra i forhold til rammene våre. Helt fra basevedtaket har vi hatt tøffe rammer og veldig korte frister. Det er gjennom så gode prosesser med Ørland kommune rundt reguleringsplanen og andre forhold, og også et så godt samarbeid med lokale og regionale entreprenører som gjør at prosjektet går så bra, sier Olaf Dobloug, som er prosjektdirektør for Forsvarsbygg kampflybase.