- Vi har ansvaret for et av Europas viktigste militære objekt

Beredskapstopper i Trøndelag og lokalt på Fosen møttes tirsdag i Bjugn for å snakke om samarbeidet mellom Forsvar og sivilsamfunnet.

Heimevernet, politiet, beredskapssjefer i fylket og kommunene på Fosen, ordførere og Luftforsvaret møttes tirsdag i Bjugn for å snakke om beredskap og sikkerhet på Fosen og rundt Ørland flystasjon spesielt.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Vi har ansvaret for et av Europas viktigste militære objekt, sier Arne Ivar Sundseth, som er leder for Mosvik Leksvik Verran heimevernsområde.