Forsvarsbygg har bestemt seg om støytiltak for fritidsboliger

Forsvarsbygg har i høst hatt en full gjennomgang på om fritidsboliger i gul og rød støysone rundt Ørland flystasjon har rett på støytiltak. Nå konkluderer Forsvarsbygg at de ikke skal få tiltak.

Forsvarsbygg konkluderer at fritidsboliger i rød og gul støysone ikke har rett på støyisolering etter Ørland kommunes reguleringsplan. Det er ikke Støygruppa enig i, og de tror saken vil gå helt til topps om nødvendig.  Foto: Erik Eikebrokk

Pluss

Vi har sett nærmere på regelverket som ligger til grunn, samt innhentet informasjon om andre statlige aktører og fagmiljøers praksis. Konklusjonen er at vi fastholder vårt standpunkt om at vi ikke kan tilby fritidsboliger støyisolerende fasadetiltak, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase i en pressemelding.