Støyoppgjøret

- Alle skal få støytiltak. Andre utfall vil vi påklage helt til topps.

Ledelsen i Forsvarsbygg skal ta en avgjørelse på standpunkt for støytiltak på fritidsboliger rundt Ørland flystasjon i begynnelsen av november etter en full gjennomgang i høst. Støygruppa er klare på at de bare vil akseptere ett svar.

Garten ligger i gul støysone. Forsvarsbygg skal komme til en endelig konklusjon på om de vurderer at boligeiere og fritidsbolig-eiere skal ha lik rett på støytiltak i november.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Reguleringsplanen bestemmer støytiltak som skal gjennomføres. Den er det Ørland kommune som er forvaltningsmyndighet for. Kommunen og Støygruppa mener klart og tydelig at alle i støysonene skal få støytiltak. Andre utfall vil vi påklage helt til topps, sier Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland.