Støyoppgjøret:

Forsvarsbygg tar full gjennomgang om fritidsboliger

Forsvarsbygg tar en ny runde med sin juridiske avdeling og Forsvarsdepartementet for å forsikre seg om at deres vurdering om at fritidsboliger rundt Ørland flystasjon ikke har krav på støytiltak er riktig.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen forteller at Forsvarsbygg tar en ny runde med sine advokater for å forsikre seg om at deres vurdering om at fritidsboliger rundt Ørland flystasjon ikke får støytiltak er riktig. Her står han i samtale etter folkemøtet om baseutbyggingen før sommeren.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- I lys av uenigheten rundt støyisolering og fritidsboliger, har jeg tatt initiativ til å gå gjennom våre vurderinger på nytt. Dette er en så viktig sak for så mange, at det er uheldig at det hersker stor uenighet om det standpunktet vi har tatt basert på et solid faglig innspill fra advokatene i Forsvarsbygg, sier Carl Oscar Pedersen, som er Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.