Støytiltak for fritidsboliger:

Departementet lagde reguleringen, men vil ikke si hva den innebærer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastlo ordlyden i reguleringsplanen som omhandler støytiltak rundt Ørland flystasjon. Men de vil ikke si om det gir fritidsboliger rett til støytiltak eller ikke.

Kommunal- og moderniseringsdepartement, som holder til i Akersgata 59 i Oslo, vil ikke si om fritidsboliger har rett til støytiltak eller ikke som følge av den reguleringsplanen departementet fastlo for Ørland flystasjon.  Foto: NTB Scanpix

Pluss

- Legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til grunn at fritidsboliger inngår i «Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål» og dermed at de har rett til støytiltak, spør Fosna-Folket.