Roald har minilandsby i hagen

Den har både bank, legekontor og skole. Trønderlån og stabbur finnes også. På godværsdager setter han ut ei kirke med lys. – Det har gått slag i slag, sier Roald Søreng om sin nye kreasjon.

Heimehjelpa Unn og Roald Søreng i hagen med minilandsbyen.   Foto: Snorre Berg

Pluss

Tjue hus har det blitt etter hvert i den lille landsbyen i hagen til Sørenget i Bessaker i Roan. «Byggmesteren» sjøl har syslet med dette prosjektet over lenger tid.