Funnet i enda ei elv på Fosen

Nå er den uønskede pukkellaksen kommet til Skauga også.

Den uønskede pukkellaksen, her i Stordalselva.   Foto: Skandinavisk naturovervåkning

Mobilbilder av pukkellaksen fra Skauga. Den er gjenkjennelig blant annet på svarte prikker på halefinnen.   Foto: Skauga elveeierlag

Pluss

Meldinga ble lagt ut på Skauga elveeierlags hjemmeside torsdag: Én laks som med sikkerhet kan sies å være pukkellaks, er fanget i Skauga. Man har også fanget et mistenkelig eksemplar til, som ennå ikke er artsbestemt med sikkerhet.

En ny fiende

Audun Alseth, som er leder i elveeierlaget, forteller at det var mistanker om pukkellaks i Skauga allerede i fjor. Men det ble ikke endelig fastslått at det var den uønskede arten det dreide seg om. Nå er det imidlertid ingen tvil.

-Vi syns jo ikke dette er noe særlig, sier Alseth. -Vi har kjempa mot oppdrettslaksen, og nå får vi denne her i tillegg.

LES MER: Pukkellaks funnet i Åfjord

Et veldig godt lakseår

Generelt kan Alseth fortelle om et glimrende laksefiske i Skauga i år, med svært god fangst. Meldingene har vært de samme fra alle lakseelvene på Fosen. Men pukkellaksen bekymrer.

-Kanskje må det settes inn tiltak, sier Alseth. -Men det blir i så fall ikke lett å finne noe som virker. Tidligere har vi hatt dykkere til å ta ut oppdrettslaks, kanskje det kan være et alternativ med pukkellaksen også.

Inntil videre er det instruksene fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, som gjelder: Fanger du noe du tror er pukkellaks, må du måle lengde og ta vekt, gjerne fotografere òg, og ikke minst ta skjellprøver. Materialet kan leveres til elveeierlaget, som vil videresende til NINA.