- Vi har strammet grepet for å sikre at støytiltak blir en gladsak

Eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase sier utformingen av entreprise 3 for støytiltak utenfor flystasjonen, fokus på språk og kommunikasjon skal sikre at støytiltak blir en gladsak.

Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase sier Forsvarsbygg har strammet grepet for å sikre at arbeidet med støytiltak blir en gladsak. Her er han i samtale etter folkemøtet om baseutbyggingen i juni.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Når man sender ut anbud er det mange krav som skal tilfredsstilles, for eksempel for at arbeidet holder nasjonal standard og hvordan arbeidet skal utføres. Vi har skjerpet kravene for denne anbudsrunden og skjerper dem ytterligere i entreprise fire som nå er ute på anbud, sier Carl Oscar Pedersen, som er eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.