Støy og fritidsboliger:

- Kommunen er enig med Støygruppa

Kommunalsjef Arnfinn Brasø sier Ørland kommune støtter Støygruppas tolkning av reguleringsplanen for Ørland flystasjon. Tolkningen gir rett til støyisolering for fritidsboliger.

Kommunalsjef Arnfinn Brasø sier Ørland kommunes intensjon i reguleringsplanen for Ørland flystasjon alltid har vært at fritidsboliger har rett på de samme støytiltakene som andre boliger. Her fra kommunestyrets talerstol før sommeren.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Vi har hatt en gjennomgang etter henvendelsen fra Støygruppa og grunneierne der de begjærer at kommunen må føre tilsyn med Forsvarsbygg for å sikre at eiere av fritidsboliger får tilbud om støytiltak på lik linje med andre boliger, sier Arnfinn Brasø, som er kommunalsjef for Plan, drift og landbruk i Ørland kommune.