Støyoppgjøret:

- Jeg tror ørlendinger kan akseptere at 100 eneboliger rives, men ikke 30 gårdsbruk som forfaller

Støygruppa og Forsvarsbygg er enige om prosessen for støyoppgjøret for de rundt 30 gårdsbrukene i rød støysone rundt Ørland flystasjon.

Lederen for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, tror det trengs politisk hjelp for å unngå spøkelsesgårder i støysonen.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- En spøkelsesgrend tror jeg ingen politikere eller innbyggere ønsker. Jeg tror ørlendinger kan akseptere at 100 eneboliger rives, men ikke 30 gårdsbruk som forfaller uten bolighus. Sårene der hus rives og eiendommene blir til eng blir et mer nakent landskap. Driftsboliger som ikke vedlikeholdes og med gjenspikrede vinduer tror jeg ingen ønsker, sier Hans Kristian Norset, som er leder i Støygruppa Ørland.