Ekstrasak før sommeren – ber politikerne stemme via e-post

Politikerne i Rissa kommunestyre blir bedt om å ta stilling til en sak, og avgi stemme via e-post, før sommerferien.

Foreløpig skisse av Malenaaunet boligfelt. 

Pluss

Saken gjelder boligtomter på Malenaaunet, feltet som ligger i Rissa sentrum, bak Berge Nord.