- Hurtigprosessen er tegn på en regjering som er litt i panikk

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Rissa, Kurt Rønning, rådmannen og de to ordførerne sier alle det er krevende med en kort prosess mot en eventuell Fosen kommune i Indre Fosen.

Fra fremleggelsen av NIVI analyse sin rapport om mulighetene ved Fosen kommune 20. april. Da gikk startsskuddet for ny prosess frem mot en eventuell kommunesammenslåing. F.v: Rådmann i Indre Fosen Vigdis Bolås, Rissa-ordfører Ove Vollan og Leksvik-ordfører Steinar Saghaug.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Det er tøft at det ikke er mulig å involvere innbyggerne, og at det er knapt med tid til å få med tillitsvalgte i prosessen også. Vi har drøftet dette i felles ledergruppe i Leksvik og Rissa, og vi har Vi har drøftet dette med tillitsvalgte i møter. Vi er enige med tillitsvalgte og i ledergruppa om at dersom det blir "ja" så bør vi starte arbeidet nesten med en gang heller enn å vente, sier rådmann i Indre Fosen Vigdis Bolås.