Fylkesmannen legger press på politikerne før skjebnemøte

Fylkesmannen kommer med en sterk oppfordring til Roan-politikerne om å takke ja til dialog med Bjugn om sammenslåing. Om ikke, kan de risikere å bli tvangssammenslått.  

Roan risikerer å bli tvangssammenslått med en eller flere kommuner på Fosen dersom de ikke sørger for frivillig fusjon. Her fra kommunestyrets andre nei til dialog 1. september.   Foto: Ina Marie Haugen

Fylkesmann Brit Skjelbred presiserer at brevet til Roan ikke forsøker å bestemme hva politikerne skal mene om sammenslåing.   Foto: Alexander Killingberg

Siste nytt

I et brev datert 21. november 2016 oppfordrer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag politikerne i Roan til å realitetsbehandle saken om videre deltakelse i sammenslåinga mellom Roan, Bjugn og Åfjord.

Saken skal behandles i kommunestyret i Roan onsdag kveld, etter at ordførerne i Bjugn og Åfjord kom med et nytt frieri forrige uke.

LES MER: Vibeke og Ogne frir til Roan på nytt

Bør ikke stå alene

I brevet til Roan kommune skriver Fylkesmannen at oppfordringa skyldes at «situasjonen og rammebetingelsene har (…) utviklet seg siden grunnlaget for Roans vedtak i juni». Fylkesmannen påpeker videre at onsdagens behandling ikke vil være et ja eller nei til sammenslåing med Bjugn og Åfjord, men heller å akseptere eller avslå en invitasjon til å delta i «dialog/drøftinger».  

Fylkesmannen skriver at et eventuelt avslag på invitasjonen kan påvirke mulighetene og vilkårene for interkommunale samarbeid, og at Fylkesmannens faglige råd om at Roan ikke bør stå alene, bør bli tatt hensyn til.  

Kan bli tvang

Fylkesmannen er tydelig på at et eventuelt nei denne gang kan ende i at Roan slås sammen med en eller flere kommuner på Fosen.

«Fylkesmannen ønsker å være tydelig på at uten en omforent løsning basert på frivillig kommunesammenslåing der Roan deltar, vil Fylkesmannen på faglig grunnlag tilrå at det gjøres nasjonalt vedtak i løpet av 2017 der Roan slås sammen med en/flere kommuner på Fosen»

Tilleggstilrådningen fra Fylkesmannen sendes til Kommunaldepartementet 31. desember. De ber derfor om en redegjørelse om situasjonen fra Roan senest 12. desember.

- Overtramp

Brevet har satt sinnene i kok blant flere kommunestyrerepresentanter i Roan.

- Jeg mener brevet er et overtramp. Her ber Fylkesmannen om at vi skal realitetsbehandle en sak vi allerede har behandlet to ganger tidligere, sier Hanne Skjæggestad (V).

Skjæggestad har stemt nei til dialog begge ganger, og har ikke endret mening nå som den skal behandles for tredje gang.

- Nei, absolutt ikke. Spesielt etter at vi fikk dette brevet, sier Skjæggestad.

- Helt bak mål

Senterpartiets Ola Håvard Krogfjord er heller ikke nådig mot brevet fra Fylkesmannen.

- Det får være måte på innblanding i en demokratisk prosess. Det er helt bak mål, en ren trussel. Hvis de skal tvinge folk, kunne de bare gjort det fra starten av i stedet for å kaste bort så mye tid og ressurser på frivillige sammenslåinger, slår Krogfjord fast.

- Roan har gjort det vi skal gjøre, nemlig å vedta sammenslåing med Åfjord. Når de vimser rundt med Bjugn, kan ikke vi ukritisk hoppe etter dem, sier Krogfjord, som synes det er merkelig at ikke Ørland har mottatt et lignende brev.

Stemte nei to ganger

Krogfjord har i likhet med Skjæggestad stemt nei ved begge anledninger, og kommer ikke til å snu til tross for brevet fra Fylkesmannen.

- Nei, dette øker tvert i mot viljen til å stå på det vi har sagt tidligere. Slik jeg ser det har det ikke kommet fram noe nytt siden vedtaket vi fattet i september, annet enn dette trusselbrevet fra Fylkesmannen. Det kunne like gjerne vært skrevet med utklipte bokstaver fra aviser og blader, sier Krogfjord.

Senterpartiet benytter ikke partipisk under kveldens møte, men Krogfjord spår at alle fem representanter vil gå for et nei.

Ikke uventet

Lars-Jøran Øverdal (H) var en av de syv representantene som stemte ja til dialog 1. september, og går inn for ja også denne gang.

- Ja, jeg ser ikke den store faren med å gå inn i en dialog, sier Øverdal.

Han synes ikke det var uventet at det kom et slikt brev fra høyere hold.

- Det er klart det legger noen føringer for behandlinga, men det var heller ikke uventet, sier Øverland.

Han synes det er vanskelig å spå resultatet.

- Det bikke begge veier slik jeg oppfatter stemninga. Dette brevet påvirker trolig noen, samtidig som det kan provosere andre, sier Øverdal.

Ikke ment som trussel

Fylkesmann Brit Skjelbred avviser at brevet er ment som en trussel.

- Vi mener det er viktig at Roan tar et konkret standpunkt om hvorvidt de skal inngå i en kommune med Bjugn og Åfjord. De er omtalt i intensjonsavtalen, men har ikke gitt et svar, sier Skjelbred og viser til at tidligere behandlinger av saken har vært avvisning av dialog med Bjugn.

- Flere politikere i Roan kaller brevet et overtramp, trusselbrev og innblanding i en demokratisk prosess. Har du forståelse for det kan oppfattes slik?

- Hvis vi har formulert oss slik at det oppfattes som en trussel, er jeg lei for det. Det er overhodet ikke hensikten. Vi har et behov for at de realitetsbehandler saken før vi gir vår endelige tilrådning. Vi har ikke et ønske om å bestemme hva politikerne i Roan skal mene i saken, sier Skjelbred.

Hun påpeker at tilrådninga hun presenterte 30. september er et nytt element i saken siden sist Roan behandlet den 1. september.

- Har andre kommuner, eksempelvis Ørland og Osen, fått slike brev?

- Nei, men de er heller ikke i samme situasjon som Roan. Roan har vedtatt sammenslåing med Åfjord og er samtidig omtalt i en intensjonsavtale som tar sikte på å slå sammen Roan, Åfjord og Bjugn. At vi mener at verken Osen eller Ørland bør stå alene har ikke endret seg, sier Fylkesmannen.

Siste nytt