Samarbeidsavtalene er inngått mellom de to kommunene og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sistnevnte er frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Forståelse og respekt

Målet med avtalen er å skape et samfunn som tar vare på personen med demens, og legger til rette for at Ørland og Bjugn skal bli mer demensvennlige.

Med det menes det at mennesker rammet av demens skal møte forståelse, respekt og støtte. De skal også kunne delta i hverdagsaktiviteter som å gå på butikken og bruke offentlig transport, heter det i avtalen. En del av arbeidet er å spre kunnskap om demens til ulike yrkesgrupper innen eksempelvis butikk, bank og apotek.

Felles arbeidsgruppe

Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som skal sørge for undervisningsmateriell, mens kommunene skal etablere en arbeidsgruppe som får i ansvar å utarbeide lokale planer for tiltak.

Fra før har 80 norske kommuner sluttet seg til avtalen, og torsdag forrige uke signerte ordførerne i Ørland og Bjugn avtalen. Ettersom de to kommunene slår seg sammen fra 1. januar 2020, skal de sette ned en felles arbeidsgruppe i prosjektet.