De underrettes om at forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen. Dersom gjerningsmannen senere skulle bli kjent og etterforsking gjenopptatt, vil de få nv underretning, skriver Trøndelag politidistrikt i et brev til Bjugn kommune.

lørdag 30. juni at det ble gjort funn av en påtent sandkasse ved Botngård skole i Bjugn. Det ble i tillegg funnet sotmerker på veggen av skolebygget.

Bjugn kommune anmeldte forholdet, men nå er saken altså henlagt.

Innbrudd og hærverk

Dette er ikke første gang Botngård skole har blitt utsatt for hærverk.

I april i år brøt ungdommer seg inn i skolebygget, og det var mistanke om at datautstyr var blitt stjålet.

Kort tid etter ble det igjen oppdaget innbrudd og hærverk ved skolen. En rute var knust, i tillegg til at tyvene hadde stjålet med seg mat fra stedet.

I mai og juni i år har også Fagerenget Montessoriskole i Lysøysund blitt utsatt for gjentagende hærverk og ruteknusing.