- Vi har et budskap til de unge som flytter for seg selv for første gang, og det er at de må huske på å sjekke brannsikkerheten. Sjekk at røykvarsleren har batterier og at den fungerer, kontroller rømningsveier og sørg for at det finnes slukkemiddel, sier Malene Stræte i Fosen brann -og redningstjeneste.

- Ta en titt

Hun håper at også foreldre tar ansvar og sørger for at alt er på stell hos de unge, håpefulle.

- Det er jo selvsagt eiers ansvar å påse at slikt er i orden i en utleiebolig, men det kan være lurt å ta en titt. Det er jo også en egeninteresse inne i bildet her, sier hun.

Den som leier har selv ansvar for å teste røykvarslere og bytte batteri, kontrollere slukkeutstyret jevnlig, og å varsle fra til utleier ved eventuelle feil og mangler.

- Kjøp nattmat ute

Også når det gjelder matlaging har brannvesenet et godt tips:

- Kanskje vel så viktig er faren med å lage seg nattmat på komfyren, brannvesenet ser at flere branner starter på komfyren. Matlaging på komfyren i kombinasjon med alkohol er en dårlig ide og da er det kanskje bedre å kjøpe nattmaten sin ute?