- Jeg hadde behov for å gjøre noe litt annet etter 16-17 år i Grøntvedt pelagic. Der har jeg vært med på en bedrift som har bygget seg opp fra å være en forholdsvis liten aktør til å drive med en betydelig internasjonal eksportvirksomhet. Målsetningen er å gjøre litt det samme her i Norgeskjell. Det er en spennende utfordring, sier Ole André Nilsen, dagligleder i Norgeskjell.

Det er full aktivitet i fabrikklokalene i Arnvika sør for Åfjord sentrum. Flere tonn skjell står på kaia og bades i sjøvann mens de venter på å bli sortert, rensket, vasket og pakket leveringsklare til grossistene før blåskjellene ender opp på matfat over hele landet.

- Blåskjell er Fosen

Nilsen sier det er artig å være del av en bransje som preges så mye av Fosen.

- All kompetansen i Norge på blåskjell sitter på Fosen. Snadder og Snaskum i Rissa og vi i Åfjord er de to store blåskjellprodusentene i landet. Mattilsynet på Fosen er de i Norge som kan blåskjell og regimet rundt best i landet fordi de håndterer store menger prøver og satser på området, sier han.

- Det er viktig at Fosen blir kjent for blåskjell på lik linje som Hitra og Frøya er kjent for laks, sier han.

Nye lokaliteter

I dag har skjellprodusenten 30 aktive lokasjoner der man dyrker blåskjell. Ni av disse er spredd langs kysten av Fosen. To ligger i Namdalen og betjenes fra Fosen og resten ligger i Helgeland.

- Vi er opptatt av å ha en geografisk spredning på produksjonen for å minimere risiko. Når skjellproduksjonen er spredt gjør det at vi kan være helt sikre på at kundene alltid får sine skjell, sier Nilsen.

- Vi har sju-åtte konsesjonssøknader om å få dyrke skjell på nye lokaliteter. To i Åfjord, to i Namdalen og tre-fire i ulike stadier i Helgeland. Vi ser også sørover mot Bjugn, hvor Bjugn kommune har tatt imot oss på en positiv måte.

En av leverandørene til Norgeskjell stikker innom i forbindelse med et besøk til en annen kunde i Åfjord. Nilsen og samarbeidspartneren har snakket mye i telefonen, men ikke rukket å treffes fysisk etter lederbyttet i bedriften.

- Artig også å treffe nysjefen og høre hvordan det har gått med dere i sommervarmen denne rekordsommeren, innledes samtalen med.

Norgeskjell har omkring 30 slike blåskjelldyrkingslokaliteter. Her fra Åfjord. Foto: Jakob Ellingsen

Aktiv eier

Nilsen forteller at Ivar Koteng på eiersiden har satt midler til disposisjon for at Norgesskjell skal kunne vokse betraktelig og derfor også sikte inn mot det internasjonale skjellmarkedet.

- I dag produserer vi mellom 600 og 700 tonn blåskjell årlig. Vi har et litt hårete målsetning om å komme opp i en årlig produksjon på 3000 tonn på sikt. Vi rigger oss til for å nå det målet sakte men sikkert, forklarer Nilsen.

- Først bygger vi ut i sjø med nye lokaliteter for å kunne øke skjellmengden før vi ser på nye fasiliteter på land etter at vi når produksjonstaket på dagens fabrikk.

Industri

I dag er det 26 ansatte i Åfjordsbedriften, hvorav seks jobber i Nordland og de 20 andre i Åfjord.

- Det blir en helt annen industri dersom vi før doblet produksjonen til 1500 tonn årlig. Da er det mulig å strømlinjeforme produksjonen betraktelig, å effektivisere organisasjonen, sier Nilsen.

I år har Norgeskjell satt ut skjell på to nye lokaliteter i Åfjord.

- Vi har alltid behov for dyktige medarbeidere. På kort og middels sikt blir vi nok flere ansatte.

Mathias Braseth i aksjon på fabrikken til Norgeskjell. Her gjøres skjellene klare til mottak før de skal renses, vaskes og pakkes. Foto: Jakob Ellingsen

Læringskurve

Nilsen forteller at læringskurven fra å bytte fagområde fra fisk til skjell har vært bratt.

- Kort fortalt dyrker man blåskjell ved å henge et tau i sjøen å håpe på at skjellyngel setter seg der. Så høster man dem to til tre år senere. Men fagfeltet og stor kunnskap går inn i hvor og hvordan man gjennomfører prosessen fra start til slutt, sier Nilsen.

- Derfor er det flott å komme til en bedrift som virkelig kan skjell. Jeg lærer noe nytt om skjell hver dag, og som bedrift er en av de viktigste suksessfaktorene våre i tiden fremover at vi omsetter de erfaringene vi gjør oss i å spisse produksjonen enda mer, sier Ole André Nilsen.