– Vi er i gang med å legge til rette for et nytt vindmølleanlegg på Valsneset. Det er snakk om tre vindmøller, som er relativt smått sammenlignet med andre vindkraftprosjekter på Fosen, forteller rådmann Ådne Røkkum.

Leies ut

Kommunestyret ble orientert om planene forrige uke.

Røkkum ønsker ikke å si noe om hvilken aktør som skal leie arealet der vindmøllene skal stå.

– Kommunen har både areal og konsesjoner. Men jeg kan ikke si noe om hvilken aktør det er snakk om foreløpig. Det må vi komme tilbake til senere. Ønsket er at vi kommer i mål i løpet av neste år, sier Røkkum.

Kan dobles

Det er det kommunale foretaket Kopparn Utvikling AS som jobber med avtalen for den nye vindmølleparken.

Fra før er det fem vindmøller plassert på Valsneset, eid av TrønderEnergi AS.

– Vindmøllene som allerede er plassert på Valsneset produserer i teorien nok strøm til hele Bjugns befolkning. Med ytterligere tre møller kan strømproduksjonen på Valsneset fordobles, mener han.

Konsesjon

Den eksisterende vindparken på Valsneset har vært i drift siden november 2006, og ble offisielt åpnet i 2007. Prosjektet hadde en utbyggingskostnad på 110 millioner kroner i sin tid.

Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som gir konsesjoner til vindkraft. Dersom det aktuelle vindkraftverket har inntil 1 MW samlet installert effekt, og inntil fem vindturbiner, behandles søknad av den aktuelle kommunen som byggesak, heter det i energiloven.