Her er tre turforslag du kan prøve i sommer.

Kjeringklumpen  (601 moh)

Kjerringklumpen er Leksviks høyeste topp med sine 601 meter over havet. Kjerringklumpen ligger mellom Hindrem og Storvatnet. Det er flere merkede ruter opp til toppen. To av dem med utgangspunkt fra grendehuset Revelltun. Det står skilt ved fylkesveg 755 ved Amborneset som peker mot Revelltun.

Det korteste alternativet følger en skogsveg fra Revelltun, opp Skala og en sti opp til Pessarheia. Stien krysser deretter Helvetesskardet før den ender på Kjerringklumpen etr om lag fire kilometer. I stedet for å gå om Pessarheia og Helvetesskardet kan man fortsette opp Skala til Tovarden og videre til Kjerringklumpen. Pessarhaia er Leksviks neste høyeste punkt med sine 574 meter.

Det er også mulig å følge en merket sti fra fylkesveg 755 ved Hindrem Fjordsenter og langs en gammel seterveg over Sjåberget. Deretter følger stien Kjerringklumpheia mot toppen. Denne turen er om lag seks kilometer lang.

Aksnesklumpen (546 moh)

Aksnesklumpen rager 546 meter over havet. Turen som starter ved fylkesveg 755 like øst for Lindgjerdet, fire kilometer fra Vanvikan, er om lag 5,5 kilometer lang.

- Den første delen, som går langs en skogsveg, fram til gapahuken ved restene etter Aksnessetran, er forholdsvis bratt og tøff. Fra gapahuken går turen etter en gammel, merket sti opp til Aksnesdammen og studenthytta. Derifra er den siste biten opp til Aksnesklumpen veldig lett og fin. Det går også an å ta en 30 minutters avstikker bort til restene av steinhytta som motstandsmannen Kåre Nøstvold brukte som skjulested under andre verdenskrig, forteller Bård Hindrum som har alt ned mye arbeid for å få merket turstier i Leksvik.

Storhåmmåren (469 moh)

Storhåmmåren ligger 469 meter over havet og befinner seg der hvor den gamle kommunegrensa mellom Rissa, Leksvik og Verran møtes. Det er satt opp en gapahuk på toppen. Gapahuken er godt synlig når man kjører fylkesveg 720 over Bergmyran.

Det er merkede stier både fra Rissa og Leksvik. Den korteste turen fra Leksvik-siden er om lag 4,5 kilometer lang og går fra Juvatnet. Den andre merkede turen har Flintheisetran som utgangspunkt og er på om lag seks kilometer. Den går i noe lettere terreng enn turen med utgangspunkt fra Juvatnet.

Ruta fra Rissa er den korteste, men også den tøffeste. Turen starter ved fylkesveg 720 på Bergmyran og følger en grusveg før den går over på en forholdsvis bratt sti opp til gapahuken. Turen opp til Stohåmmåren fra fylkesvegen er ualminnelig godt merket.