Så mye har kommunen tatt inn i eiendomsskatt  – og så mange har klaget

foto