- Vi er kanskje den eneste lovlige aktiviteten på Fosen som er eid av russere

foto